All posts in רפואה פנימית לכלבים וחתולים

Fever of Unknown Origin – FUO – חום ממקור לא ידוע

ד”ר מירב סליוסרנקו, DVMמירב סלוסרנקו

חום ממקור לא ידוע = FUO, מוגדר כחום שאינו חולף ספונטנית, שאינו מגיב לטיפול אנטיביוטי ושסיבתו אינה ידועה למרות מאמץ אבחנתי סביר.

זיהוי הסיבה ל-FUO  הוא אתגר אבחוני לא פשוט ויכול להיות מתסכל הן לוטרינרים והן לבעלים בייחוד אחרי השקעת מאמצים רבים ללא השגת אבחנה.
גורמיFUO  מסווגים ל 4 קבוצות עיקריות:  תהליך זיהומי,  חיסוני,  ניאופלסטי,  ו-FUO  אמיתי, כלומר לא התגלה מקור החום.

על מנת להגיע לאבחנה יש לבצע אבחון יסודי לפי השלבים המוכרים לכולנו כרופאים וטרינרים, אך לעיתים לאחר ביצוע הבדיקות השגרתיות וללא אבחנה ודאית יש לשקול היכן להשקיע את המשך המאמצים

More

הריון והמלטה בכלבות

הריון והמלטה בכלבות
Comments Off

המחזור המיני בכלבה מורכב מתקופת רבייה קצרה ותקופת שקט מיני בה אין פעילות מינית והכלבה אדישה לזכרים.

בתקופה שלפני הייחום עצמו, הנמשכת 3-21 יום, ניתן לראות דימום קל מהבושת, והתעניינות של זכרים בכלבה (הנובעת מרמת ההורמונים וההפרשות).

More

הקאות בכלבים וחתולים

הקאות בכלבים וחתולים היא תלונה נפוצה באוזני הוטרינר. מנגנון ההקאה התפתח באבולוציה כדרך של הגוף למנוע המשך ספיגה של רעל  או חומרים גורמי בחילה.
הקאה יכולה להגרם מסיבות הקשורות במחלה של מערכת העיכול  או מחלה באיבר מחוץ למערכת העיכול. יש לציין שלכלבים סף הקאה נמוך וישנם כלבים שמקיאים אחת לתקופה כזו או אחרת. כיוון שהגבול בין מצב” נורמלי” ובין תחלואה הוא דק מומלץ להיוועץ בוטרינר במצבים כאלו לפני שמתייחסים לכלב ככזה שנוהג להקיא מדי פעם.

More