All posts in טיפים לבריאות

הריון והמלטה בכלבות

הריון והמלטה בכלבות
Comments Off

המחזור המיני בכלבה מורכב מתקופת רבייה קצרה ותקופת שקט מיני בה אין פעילות מינית והכלבה אדישה לזכרים.

בתקופה שלפני הייחום עצמו, הנמשכת 3-21 יום, ניתן לראות דימום קל מהבושת, והתעניינות של זכרים בכלבה (הנובעת מרמת ההורמונים וההפרשות).

More

חתול חסום? החתול שלכם בוכה בארגז ומתאמץ לעשות צרכים. התקשרו אלינו מיידית

 החתול\ה שלכם מתקשה להשתין? מיילל במהלך השתנה? מבלה זמן רב בארגז החול? משתין כמויות קטנות באופן תכוף?  מטפטף שתן? משתין מחוץ לארגז? השתן שלו אדמדם? מדובר בסימנים נפוצים יחסית בחתולים, המקושרים לקב’ מחלות של דרכי שתן תחתונות.

More