Our Services

בנק דם לכלבים וחתולים

בנק דם לכלבים וחתולים

בית החולים מפעיל בנק דם עצמאי בסטנדרטים גבוהים.

תורמי הדם בבית החולים הינם כלבים וחתולים מחוסנים הנבדקים הן להיותם בעלי דם איכותי (רמות חלבון וכדוריות דם תקינים) והן כנגד מחלות מדבקות

בעל חיים הנזקק לתרומת דם, נבדק בקפידה ומותאם לו סוג הדם המתאים לו ביותר, דבר אשר הינו קריטי בחתולים.

בית החולים מפיק מנות דם מלא,מנות פלזמה ומנות רכז תאים.

ניתן אף לרכוש מנות דם בבית החולים לשימוש במרפאות אחרות