Our Services

שרותי מעבדה

שרותי מעבדה

בבית החולים הוטרינרי הרצליה פועלת מעבדה מקיפה על מנת לתת מענה למקרי חירום ולקצר את זמני ההמתנה לתוצאות הבדיקות

בין השאר מתבצעות בדיקות כגון ספירת דם, כולל בדיקת משטח על ידי וטרינר מנוסה, בדיקות ביוכימיות כלליות או ספציפיות כגון בדיקות כבד או בלוטת התריס

בדיקות שתן מקיפות כולל תרבית חיידקים ורגישות לאנטיביוטיקה על מנת לתת טיפול מדויק ומיטבי

בדיקות קרישהבדיקות קרישה (חשוב ביותר במקרי דימום והרעלות שונות), בדיקות גזים בדם (לאבחון מחלות ריאה ומאזן חומצה-בסיס בגוף)

בדיקות למחלות שונות כגון איידס חתולים (FIV), פרוו בכלבים ועוד

כמו כן אנו מבצעים באופן שגרתי דגימות נוזלים ואיברים באמצעות דיקור מחט (לרב בהנחית אולטראסאונד) ובדיקתם תחת מיקרוסקופ בסיוע מומחים.

מגוון רחב זה של בדיקות מעבדה והזמן הקצר בהם ניתן לקבל תוצאות מאפשרים לנו לאבחן ולהתאים את הטיפול הטוב ביותר לבעל החיים ,בזמן הקצר ביותר.